click نمونه  قراردادهای همکاری با موسسه خدمات مالی و حسابداری آسپیان فرزین و همکاران را از لینک های زیر دریافت نمایید.

source   قرارداد مالی موسسه آسپیان فرزین [PDF]

enter   قرارداد ارائه خدمات و مشاوره مالی به شرکت ها [word]

قرارداد ارائه خدمات به اصناف [PDF]

قرارداد ارائه خدمات به اصناف [word]