خدمات مالیاتی

خدمات مالیاتی

source url کلیه شرکتها و اشخاص حقیقی که در امور تجاری فعالیت دارند مشمول پرداخت مالیات هستند.پس باید خدمات مالیاتی ( خدمات مالی و مالیاتی ) خود را انجام دهند.
مالیات انواع مختلفی دارد که مالیات بر درآمد ، مالیات بر ارزش افزوده ، مالیات بر اجاره و مالیات بر حقوق بیشترین پرداختی را در شرکتها و اشخاص حقیقی دارد.

به همین منظور موسسه حسابداری فرزین خدمات مالیاتی (  خدمات مالی و مالیاتی ) خود را در بخش های زیر طبقه بندی کرده است که بخشی از الزامات قانونی هر مالیات شرح داده شده است:

مالیات بر درآمد

 1. تشکیل پرونده مالیات بر درآمد
 2. گرفتن کد اقتصادی جدید
 3. تهیه (پلمپ) دفاتر قانونی
 4. تهیه و تنظیم صورت معاملات فصلی
 5. تهیه اظهارنامه مالیات بر درآمد
 6. تحریر دفاتر قانونی
 7. جمع کردن اسناد حسابداری
 8. تهیه گزارشات مربوط به مالیات
 9. دفاعیه مالیاتی

مالیات بر ارزش افزوده

 1. تشکیل پرونده مالیات بر ارزش افزوده
 2. تنظیم اظهارنامه ارزش افزوده
 3. گرفتن گواهینامه ارزش افزوده
 4. شرکت در جلسه رسیدگی ارزش افزوده
 5. تنظیم لوایح مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر اجاره

 1. تشکیل پرونده مستغلات
 2. اظهارنامه مالیات بر املاک
 3. دفاعیه مالیات بر املاک
 4. تنظیم لوایح کاهش مالیات بر اجاره

مالیات بر حقوق

 1. تهیه لیست حقوق
 2. تنظیم لیست مالیات بر حقوق
 3. تهیه فیش مالیات بر حقوق

شرکت حسابداری آسپیان فرزین قرارداد خدمات مالیاتی خود را به بخش های پروژه ای ، ماهیانه و پشتیبانی تقسیم کرده است که هر کدام از قراردادها را به اختصار توضیح می دهیم.

قرارداد پروژه ای

go to site در این نوع قرارداد اسناد و مدارک برای موسسه حسابداری ارسال می شود تا تکالیف مالیاتی را انجام دهند. این نوع قرارداد برای شرکتهایی که حجم فعالیت قانونی کمی دارند مورد استفاده است.

قرارداد ماهیانه

این نوع قرارداد خدمات مالیاتی برای شرکتهایی که حجم فعالیت مالی زیادی دارند مورد استفاده می باشند چون باید کنترل و رسیدگی های حین کار صورت پذیرد تا بتوان گزارشات مالیاتی مورد نیاز تهیه شود و در موعد مقررتکالیف مالیاتی صورت پذیرد.

قرارداد پشتیبانی

این خدمات مالیاتی برای شرکتهایی استفاده می شود که امور اداری و مالیاتی زیادی دارند و به مشاوره مالیاتی حین کار نیاز دارند اما هزینه خدمات مالی و مالیاتی زیادی را نمی توانند پرداخت نمایند اما با این نوع قرارداد می توانند کلیه امور مالیاتی خود را با کمترین هزینه انجام دهند. همچنین در این قرارداد خدمات مشاوره مالیاتی رایگان ارائه می شود.

follow همین امر باعث گردیده است که موسسه حسابداری آسپیان فرزین خدمات مالیاتی خود را با تعهد و مطابق قوانین مالیاتی به شرکت ها و موسسات ارائه میدهد. این باعث می شود که در هیئت های حل اختلاف مالیاتی از پرونده مالیاتی دفاع شود و جرائم مالیاتی شامل نشود و کمترین مبلغ مالیات را پرداخت نمایند.