خدمات حسابداری

انجام خدمات حسابداری شرکتها و موسسات که در بخش های بازرگانی، پیمانکاری، تولیدی و خدماتی فعالیت دارند.
فرآیند خدمات حسابداری بصورت مختصر توضیح داده شده است:

خدمات حسابداری شامل مشاوره و معرفی خرید نرم افزار حسابداری مناسب حجم و موضوع فعالیت شرکت می باشد.
پس از راه اندازی سیستم مالی باید چیدمان کدینگ حسابداری مناسب راه اندازی شود. پس از آن ثبت اسناد حسابداری و بایگانی صحیح و مناسب حسابها صورت پذیرد تا بتوان گزارشات ماهیانه و مورد نیاز مدیریت تهیه شود. همچنین صورت های مالی میان دوره و سالیانه تهیه و در اختیار استفاده کنندگان صورت های مالی قرار داده شود تا در جهت پیشبرد فعالیت های اصلی شرکت نقش بسزایی را ایفا نماید. انجام امور مالی و حسابداری بصورت دقیق و به موقع باعث شده است خدمات حسابداری متفاوتی به کارفرمایان ارائه شود. همچنین کارشناسان موسسه حسابداری خدمات حسابداری مدیریت جهت پیشبرد کار و رسیدن به اهداف سازمان می باشد ارائه می دهد.

حسابداری مدیریت به تصمیم گیری های مدیریت کمک شایانی میکند که بتوانند بهترین تصمیم گیری ها را انجام بدهند.

همین امر باعث شده است که تمامی تئوری های حسابداری به واقعیت نزدیک شود و حسابداری نوین در سیستم مالی شرکت راه اندازی شود.

لیست امور حسابداری

 1. استقرار سیستم مالی در انواع شرکتها
 2. ثبت اسناد مالی بصورت تمام وقت یا پاره وقت
 3. بایگانی اسناد حسابداری بصورت منظم و صحیح
 4. اعزام حسابدار در کلیه سطوح مالی
 5. تهیه گزارشات مالی بصورت ماهیانه یا دوره ای
 6. رسیدگی و کنترل اسناد حسابداری
 7. بستن حساب ها و انبارگردانی پایان سال
 8. تهیه صورت های مالی بصورت میان دوره یا سالیانه
 9. ساماندهی و بروز رسانی حسابهای معوق
 10. حسابرسی و کنترل حسابها و اسناد حسابداری
 11. مشاوره حسابداری و مالی به حسابداران و مدیران
 12. آموزش حسابداری در سطح حسابداری و مدیران
 13. شرکت در جلسات هیئت مدیره و اختلاف شرکا
 14. بهبود عملکرد خدمات حسابداری و مالی
 15. تهیه گزارشات خاص قیمت تمام شده تولید و پیمانکاری
 16. انجام خدمات حسابداری مدیریت
 17. راهکارهای بهبود عملکرد و سنجش سازمان
 18. مشاوره سازمانی به پرسنل و مدیران
 19. چیدمان چارچوب مالی و اداری

شرکت حسابداری آسپیان فرزین خدمات حسابداری خود را بصورت قرارداد هفتگی، ماهیانه و پشتیبانی حسابداری بستگی به حجم و نوع فعالیت شرکت انجام می دهد.در قرادادهای پشتیبانی کلیه امور فوق بصورت کامل انجام میشود و همچنین در قرادادهای خدمات پشتیبانی حسابداری خدمات بیمه ای پرسنل هم بصورت رایگان انجام می شود.